ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Информация относно Администратора на лични данни:
Ние сме МОДА ОРИДЖИНАЛЕ ЕООД. Нашите данни за контакт са гр. Пловдив , ул. Арх. Камен Петков 64 тел. :00359 894 711999.
ЕИК:202533675;E-mail:office@ondalook.com;
Информация за компетентния надзорен орган 
Комисия за защита на личните данни; гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; Телефон:02 915 3 518; Email:kzld@cpdp.bg,kzld@government.bg;Уеб сайт: www.cpdp.bg

МОДА ОРИДЖИНАЛЕ ООД носи отговорност като администратор на лични данни по отношение на Вашата информация, която получава директно от Вас чрез сайта ondalook.com.
Как събираме Вашите лични данни
МОДА ОРИДЖИНАЛЕ ООД събира личните Ви данни в случаите:
-Ако се свържете с нас директно, например чрез уебсайта ondalook.com
-Ако купувате продукт от уебсайта ondalook.com
Каква информация може да бъде събрана за Вас

МОДА ОРИДЖИНАЛЕ ЕООД събира следните видове информация за Вас:
-име
-обръщение/потребителско име
-адрес
-телефонен номер
-дата на раждане
-имейл адрес
-IP адрес


2. ЛИЧНИ ДАННИ

ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.


3. Цели, за които използваме Вашите лични данни:

Ondalook.com използва Вашите лични данни само за целите, посочени към момента на събиране след Вашето изрично съгласие, или за допълнителни съвместими цели съобразно закона. 
Целите, с които ondalook.com събира и обработва лични данни, са:

- за да отговорим на Ваши запитвания;

- за да предоставим продукти, информация и услуги, които поискате;

- за да подобрим качеството на нашите услуги;

- за да се свържем с Вас за потвърждение на поръчка, която сте направили чрез ondalook.com;

- за да осигурим ефективно обслужване на нашите посетители;

- за да се свържем с Вас за специални оферти и информация, за която мислим, че ще представлява интерес за Вас;

- за да Ви предоставим полезни съвети, информация, актуализации;

- за да се свържем с Вас с информация относно ползването на сайта ondalook.com;

- за да подобрим съдържанието и функционалността на ondalook.com;

- за да търсим Вашето мнение за наши продукти и услуги;

- за целите на маркетинговата и рекламната ни дейност;

- за всяка друга цел в съгласие с тази декларация за поверителност или за която сме получили отделно Вашето съгласие.